Les Petits Gaulois

Förskolan Astérix ligger på Kungsholmen, ett stenkast från tunnelbanan Kristineberg, mitt emot Fredhälls parken. Astérix tillhör förskolegruppen Les Petits Gaulois AB, och är en svensk förskola med franska som andra språk. Hos oss har flertalet av barnen och pedagogerna franska som modersmål och vi uppmärksammar det franska kulturarvet på olika sätt i vår verksamhet. Vi arbetar utifrån svenska läroplanen och inkorporerar franska språket dagligen genom lek, skapande, drama, musik och rörelse.

Hos oss går 23 barn fördelat på två avdelningar.

La creche Asterix est situee sur Kungsholmen, proche du

metro Kristineberg, et face au parc de Fredhall. Asterix est une creche suedoise ayant le francais comme seconde langue, et appartenant au groupe Les Petits Gaulois AB. Plusieurs de nos Petits Gaulois et pedagogues sont francophones et nous honorons la culture francaise de plusieurs manieres au sein de notre structure. Nous suivons entierement le Svenska Laroplan, mais integrons le francais dans toutes nos activites a travers le jeu, la creation, la musique ou encore les autres activites physiques.

Nous accueillons 23 enfants divises sur deux departements.


Copyright Les Petits Gaulois AB