Ställ ditt barn i kö

För att anmäla ditt barn på förskolans väntelista så kan ni kontakta Stockholms kommun via mejl: forskola@stockholm.se, eller enklast direkt via deras hemsida: gå till ”Min barnomsorg” och sök förskolan Asterix. Därefter följer ni instruktionerna.

 

Vi följer också kommunens antagnings regler, och platserna fördelas i följande ordning:

 

•Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt skollagen (kapitel 8 paragraf 9).

•Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.

•Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.

•Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare.

Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

 

Vi följer Stockholmstads avgiftsregler (Maxtaxan tillämpas)