Öppettider

Öppettider


Skollagen säger: Förskola och pedagogisk omsorg ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton,

nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30 – 18.30. Beslut om enhetens öppettider

fastställs emellertid utifrån föräldrarnas/vårdnadshavarnas önskemål om den dagliga vistelsetiden för

respektive barn.


Vi på Asterix är inte anslutna till Stockholms stads gemensamma kösystem men har öppet efter våra familjers behov och ändrar öppettiderna när en eller flera familjer har ett varaktigt utökat behov av barnomsorg.