Köregler

Köregler


Förskolan Asterix är inte ansluten till Stockholms stads kösystem men är öppen för alla barn som har rätt till plats inom barnomsorgen.


Föräldrar, som vill ställa sitt barn i kö hos oss, behöver gå in på www.stockholm.se och ”Min barnomsorg” för att ansöka om plats, detta kan göras från och med när barnet har fyllt 6 månader.


Kö-ordningen är enbart efter anmälningsdatum, alltså dagen som anmälan görs. Vid samma anmälningsdatum går det äldsta barnet före.


Förskolan har syskonförtur, vilket innebär att syskon till barn som redan går på förskolan har förtur till plats. Ordningen för syskonförtur går efter ålder på småsyskonet.


Idefix tar emot barn i åldrarna 1-3 år och Obelix tar emot barn i åldrarna 3-5 år.


Vi omfattas inte av Stockholms Stads platsgaranti eller överflyttningsregler. Erbjudan skickas ut genom Stockholms Stads webbsystem.