Öppettider & Avgifter

Öppettider


Förskola och pedagogisk omsorg ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton,

nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30 – 18.30. Beslut om enhetens öppettider

fastställs emellertid utifrån vårdnadshavarnas behov om den dagliga vistelsetiden för

respektive barn.


Avgifter


Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan eller i fritidshem.


Din avgift räknas ut utifrån

 • vilken inkomst ditt hushåll har
 • hur många barn som bor i ditt hushåll
 • om ditt barn går deltid eller heltid.


Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad. Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

 

Maxtaxa


Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 50 340 kronor per månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 510 kronor per månad.


Heltidsavgift


Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år ändras beloppet till deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 3 procent av inkomsten, högst 1 572 kronor per månad
 • Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 1 048 kronor per månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 524 kronor per månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift


Deltidsavgift


Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år gäller deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 2 procent av inkomsten, högst 1 048 kronor per månad
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 524 kronor per månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 524 kronor per månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift