Värdegrund

Värdegrund


Vi vill att barnen utvecklar en empatisk förmåga och lär sig ta hänsyn till varandra, lyssna på varandra och respektera olikheter när det gäller tänkande, förmågor och sätt att leva. Att visa empati innebär att känna medkänsla, kunna leva sig in i en annans situation och att ha omtanke om andra.


Vårt förhållningssätt ska förmedla att alla barn har lika värde men olika behov, att det inte är skillnad mellan pojkars och flickors förmågor utan att alla barn/människor har olika intressen och utgångspunkt. Vi vill ge alla barn samma möjligheter att prova på olika slags lekar och aktiviteter och att få fördjupa sig i sina egna intressen. Det ska vara barnens olika behov som avgör vad vi uppmuntrar dem att göra/leka.