Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete


All vår integritet skyddas och stärks, både i förskolan och på alla andra platser där barn vistas. Vi strävar kontinuerligt efter en trygg miljö och helt fri från våld och kränkningar. Vår organisation arbetar systematiskt för att varje barn, ska uppleva trygghet i förskolans miljö och känna tillit sin egen förmåga att sätta gränser, varje dag!


Alla som arbetar hos oss har visat registerutdrag. Vi följer lagen om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.


Alla våra anställda får en tydlig introduktion i förskolans rutiner och värdegrund, Förskolans läroplan ligger till grund för vårt arbete.


Vi jobbar också med ett förebyggande syfte.


Les Petits Gaulois AB har en tydlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen tas fram på nytt varje år av förskolans medarbetare. Den handlingsplanen finns som stöd för att kontinuerligt utforma och justera verksamheten så att den är trygg för alla barn.


 

Alla våra medarbetare får stöd i sitt arbete och regelbunden personlig kompetensutveckling.